Toyota Tire Centre in British Columbia & Yukon

ਸਿਖਿਅਤ Toyota ਮਾਹਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਨ

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

__ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਰ ਟਾਇਰ ਛੋਟ $100 ਤੱਕ।__ ਆਪਣਾ Toyota ਮਾਡਲ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਟਾਇਰ ਕੀਮਤਾਂ (ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ) ਵੇਖਣ ਲਈ Good, Better ਜਾਂ Best ਚੁਣੋ। ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਲਈ Tire Selector ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

---

GOOD

ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Yokohama IceGuard

From

$144.08*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 195/65R15

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Better

ਬਿਹਤਰ ਟਾਇਰ

trim

Michelin X-Ice Snow

From

$182.43*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 195/65R15

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ

Best Tire

trim

Continental Ice Contact XTRM

From

$177.84*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 195/65R15

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

GOOD

ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Yokohama IceGuard

From

$205.82*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 225/65R17

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Better

ਬਿਹਤਰ ਟਾਇਰ

trim

Michelin X-Ice Snow

From

$239.10*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 225/65R17

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Best

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Continental Ice Contact XTRM

From

$246.16*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 225/65R17

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

GOOD

ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Toyo Observe GSI-6

From

$321.80*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 265/65R17

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Better

ਬਿਹਤਰ ਟਾਇਰ

trim

Michelin X-Ice Snow

From

$325.68*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 265/65R17

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Best

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Continental Ice Contact XTRM

From

$333.43*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 265/65R17

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

GOOD

ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Firestone Winterforce 2 UV

From

$259.38*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 275/65R18

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Better

ਬਿਹਤਰ ਟਾਇਰ

trim

Michelin X-Ice Snow

From

$366.90*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 275/65R18

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Best

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Continental Ice Contact XTRM

From

$373.77*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 275/65R18

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

GOOD

ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Yokohama Ice Guard

From

$264.63*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 235/65R18

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Better

ਬਿਹਤਰ ਟਾਇਰ

trim

Michelin X-Ice Snow

From

$321.55*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 235/65R18

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Best

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Continental Ice Contact XTRM

From

$321.09*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 235/65R18

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

GOOD

ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 3

From

$150.85*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 205/65R16

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Better

ਬਿਹਤਰ ਟਾਇਰ

trim

Michelin X-Ice Snow

From

$211.98*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 205/65R16

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Best

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Continental Ice Contact XTRM

From

$209.94*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 205/65R16

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

GOOD

ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Toyo Observe GSI-6

From

$293.63*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 265/70R17

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Better

ਬਿਹਤਰ ਟਾਇਰ

trim

Bridgestone Blizzak DM-V2

From

$288.78*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 265/70R17

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Best

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Continental Ice Contact XTRM

From

$305.44*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 265/70R17

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

GOOD

ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Toyo Observe GSI-6

From

$336.28*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 255/55R20

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Better

ਬਿਹਤਰ ਟਾਇਰ

trim

Michelin X-Ice Snow

From

$375.15*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 255/55R20

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Best

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Continental Ice Contact XTRM

From

$383.66*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 255/55R20

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

GOOD

ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Toyo Observe GSI-6

From

$301.68*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 235/60R18

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Better

ਬਿਹਤਰ ਟਾਇਰ

trim

Michelin X-Ice Snow

From

$323.61*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 235/60R18

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

Best

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ

trim

Continental Ice Contact XTRM

From

$321.09*

ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਇਜ਼ 235/60R18

ਅਪੁਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

*ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਖਾਸ ਆਕਾਰ ਲਈ ਟਾਇਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਇਰ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਾਡਾ Tire Selector ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਅਕਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Tire Selector ’ਤੇ ਜਾਓ।

ਜਦ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ Toyota Tire Centre ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਆਕਾਰ, ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਟਾਇਰ ਸਟੋਰੇਜ, ਵੀਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। https://www.toyota.ca/toyota/en/owners/tire-centre